CS

 Useful links:

POLI's homepage


[back]

Architektury počítačů a paralelních systémů

Computer Architecture and Parallel Systems


Podmínky pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky.

Podrobná osnova přednášek, literatura.

Study materials in English [ENG].

Laboratory Exercises (ver. 16. 09. 2018).

CUDA Technology CUDA - study materials and examples.

Additional information for laboratory exercises:

Program examples for microcomputer apps-labexc.tgz (ver. 9. 2019).

Program example for threads threads-demo.tgz.

User guide for FRDM-K64F frdm-k64f-usrguide.pfd.

K64 family reference manual k64-refman.pdf.

LCD controller ILI9341 ili9341.pdf.

Expander PCF8574 datasheet PCF8574.pdf.

Radio module SI4735 programming guide SI4735-PG.pdf.

EN50067 - RDS Standard EN50067.pdf.

Short selection of SI4735 and EN50067 SI-EN-SHORT.pdf.

Other links:

Megaprocessor

Home Computer 6205

Draw Line, Bresenham's line algoritm

Draw Circle, Bresenham's midpoint circle algorithm


Pár informací nad rámec osnovy předmětu - Cool Technology