Architektury počítačů


Podmínky pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky

Podrobná osnova přednášek, literatura

Návody do cvičení - popis jednotlivých úloh ve cvičeních.

Připravené programy ve formě zdrojových kódů - příloha k návodům do cvičení.

Technické listy digitálního teploměru DS1621.

Informace o mikrokontroleru PIC16F84A a vývojovém kitu PVKPRO

Cool Technology


Přednáška Ing. Filipa Staňka na téma Supercomputing.


Doporučená literatura viz. EDISON