Literatura

Seznam doporučené a doplňkové literatury je uveden u anotace předmětu ARP a ČPII.

Jako hlavní zdroj informací by měly sloužit:

 1. Ličev, Architektura počítačů I, skriptum VŠB-TUO, 1999
 2. Ličev, Architektura počítačů II, skriptum VŠB-TUO, 1999
 3. Hlavička, Architektura počítačů, skriptum ČVUT, 1998
 4. Hlavička, Computer Architecture, skriptum ČVUT, 1999
 5. Pechal, Monolitické mikropočítače, BEN, 1998

Studijní materiály (pdf):

 1. [tech] Technologie výroby číslicových obvodů - download
 2. [arch] Architektura počítače - download
 3. [kom] Komunikace s perifériemi - download
 4. [proc] Procesory RISC - download
 5. [intel] Procesory CISC: historie procesorů Intel x86 - download
 6. [mopo] Monolitické počítače - download
 7. [pam] Paměti počítačů - download
 8. [dsk] Externí paměti počítačů (disky) - download
 9. [mon] Zobrazovací jednotky - download

Materiály na internetu (dále označované jako i):

 1. TTL, CMOS, mirror
 2. Princip činnosti počítače, mirror a download
 3. Informace o procesorech rodiny x86.
 4. www.wikipedia.org - historie x86
 5. AMD
 6. Intel
 7. Postup výroby procesoru Intel - Intel Shows How A CPU Is Made

Diplomové práce se zaměřením k tématu číslicových počítačů:

 1. Technologie výroby číslicových obvodů - download
 2. Paměti počítačů (anglicky) - download
 3. Disky - download
 4. Monitory - download
 5. Komunikace s perifériemi - download

Na přednáškách budou z této literatury vybrány tématické okruhy, odpovídající osnově předmětu. Budou doplněny o další informace, vysvětleny základní pojmy, principy a souvislosti.

Obsah přednášek je proto také jedním z nezbytných zdrojů informací ke zkoušce.

Témata:

1. Technologie výroby číslicových obvodů.

Historie: RTL, DTL, ECL, I2L, HTTL, LTTL, STTL.

Součacnost: TTL, ALSTTL. Výstup hradla aktivní, s otevřeným kolektorem, třístavový, proudová zatížitelnost. Chování nezapojeného vstupu, Schmittův KO, odběr vstupu. Logický zisk, zpoždění hradla. Napěťové úrovně pro logickou 0/1, šumová imunita, zákazaná oblast.

CMOS, komplementární zapojení invertoru. Nápajení, spotřeba v klidovém a pracovním režimu.

Technologie výroby pro paměti s pevným obsahem.

Zdroj informací: [pdf-tech], [1], [i1], přednášky.

2. Architektura počítače.

Koncepce počítače dle von Neumanna a harwardská. Čím je tvořen počítač - CPU, paměť a periférie. Organizace paměti, co to je adresa, nejmenší adresovatelná jednotka, kapacita. Reprezentace čísel a znaků ve dvojkové soustavě. Postup vykonávání instrukcí je sekvenční, změna jen skokovými instrukcemi.

Nevýhody základních principů činnosti počítače. Nevýhody von Neumannovy koncepce, výhody harwardské koncepce.

Sběrnice - adresní, datová, řídící. Sdílený a oddělený adresní prostor pro paměť a periférie. Jak se připojuje periférie ke sběrnici, co to je adresní dekodér. Připojování pamětí ke sběrnici pro dosažení potřebné šířky datové sběrnice a kapacity paměti.

Zdroj informací: [pdf-arch], [1], [3], [i1], přednášky

3. Komunikace s perifériemi

Řadič periferie, činnosti řadiče.

Komunikace metodou vstupně výstupních bran (I/O portů). Komunikace s trvale připravenými perifériemi, použití indikátoru, úplný korespondenční režim (handshake).

Programové řízení obsluhy periférií testováním (pooling), nebo přerušením (interrupt), priority přerušení.

Řízení přenosu dat pomocí DMA řadiče. Důvody existence a princip činnosti DMA.

Použítí komunikačního kanálu, princip činnosti.

Adaptér, činnosti.

Zdroj informací: [pdf-kom], [1], [3], [i2], přednášky

4. Procesory CISC a RISC. Procesory RISC.

Problémy vývoje CISC. Základní aspekty vývoje procesorů RISC. Proč omezit počet instrucí, omezit komunikaci s pamětí, zvýšit počet registrů, nahradit mikroprogramový řadič obvodovým, zjednodušit a sjednotit formát instrukcí.

Zřetězení, princip, přínos, nevýhody.

Plnění fronty instrukcí, predikce skoků statická a dynamická, zpožděný skok, použití prázdných instrukcí.

Konflikty (hazardy) datové a strukturální.

Nejznámější procesory RISC. Kde je najdeme?

Zdroj informací: [pdf-proc], [1], [3], [i1], přednášky.

5. Procesory CISC firmy Intel - historie i8086 až CORE.

Průřez historií procesorů, velikost registrů, šířka adresní a datové sběrnice, kdy a kde je podpora chráněného (protected) módu a kompatibilita, stupně priorit. Od kdy je podpora multiprocesorových systémů.

Kdy se objevila podpora rychlé paměti cache L1, kdy byla implementována na čip, kdy byla oddělena datová a instrukční cache, od kdy je na čipu i cache L2.

Kdy se stala FPU a MMX součástí procesoru.

Schéma procesoru 8086, registry. Pentium-Pro - blokové schéma, princip činnosti, vykonávání instrukcí (spekulativní) mimo pořadí.

Největší konkurentem Intelu je AMD. Procesory AMD K6, K6-2, K6-III, Athlon, Duron. Odchylky od P-Pro a PIII.

Zdroj informací: [1], [pdf-intel], přednášky.

6. Hierarchické uspořádání paměti počítače.

Uspořádání pamětí v počítače: Registry, Cache L1, Cache L2, RWM, disková paměť.

Paměti jsou uspořádány dle přístupové rychlosti, kapacity a ceny.

Rychlejší paměť slouží jako "cache" pro paměť pomalejší.

Organizace plně asociativní paměti, princip N-úrovňové asociativní paměti. Princip stránkování a virtuální paměti.

Zdroj informací: přednášky, [pdf-pam], [3], [4].

7. Monolitické počítače.

Co to je monolitický počítač, základní konstrukční pravidla a požadavky na monolitické počítače, typická konstrukce M.P.

Organizace paměti a účel: pracovní registr(y), zápisníková paměť, RWM.

Zdroje hodinového signálu, ochrana proti rušení, rozsah napajecího napětí, Brown-Out, Watch-Dog, reset, sleep a stanby režim.

Typické periférie a jejich vlastnosti: obousměrné I/O porty, čítače, časovače, seriové porty USART a I2C, A/D a D/A převodníky, obvody RT, řadiče LCD.

Účel a použití systému přerušeni.

Základní blokové schéma a charakteristické vlastnosti Intel 8051, organizace paměti.

Základní blokové schéma a charakteristické vlastnosti PIC16F84, organizace paměti, činnost zřetězeného zpracování instrukcí.

Charakteristika sady strojových instrukcí.

Zdroj informací: [mopo], [5], přednášky.

8. Videoadaptéry, monitory.

Základní blokové schéma videodaptéru (řadič, paměť, D/A převodník), princip činnosti.

Reprezentace analogových veličin v digitální podobě.

Principy tvorby obrazu na monitorech s klasickou obrazovkou a na LCD. Obnovovací frekvence, šířka pásma.

Zdroj informací: [pdf-mon], přednášky.

9. Diskové paměti.

Disková paměťová média. Princip získávání a ukládání informací s magnetickým, optickým a magneto-optickým přenosem.

Organizace dat na disketách, pevných discích, CD-ROM a DVD mediích. Orientační informace o přístupových dobách, přenosových rychlostech a kapacitách jednotlivých medií.

Zdroj informací: [pdf-dsk], přednášky.