Architektury počítačů

Požadavky pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky

Zimní semestr 2008/09

Celkový počet 100 bodů bude rozdělen za cvičení a zkoušku 45/55.

Zkouška

Zkouška je písemnou formou, termíny budou oznámeny nejpozději poslední týden semestru. U zkoušky je nutno prokázat celkové znalosti, za což bude považován zisk minimálně 27 bodů z celkového počtu, první tři otázky musí být zodpovězeny se ziskem poloviny možných bodů.

Platný zápočet není podmínkou účasti na zkoušce, je však nutný pro její uznání a zapsání do indexu.

Zápočet

Za zápočet může každý student získat maximálně 45 bodů, které budou rozděleny do šesti praktických cvičení (7+7+7+7+4+13).

Cvičení jsou organizována volnou formou, během práce lze řešení konzultovat, jsou k dispozici počítače, internet, libovolná literatura a dotazy zodpoví i cvičící.

Pro udělení zápočtu je nutno získat minimálně 22 bodů.

Náhradní termíny pro cvičení nejsou, je možno pouze zúčastnit se cvičení v jiném termínu.