CS

 Useful links:

POLI's homepage


[back]

Strojově orientované jazyky


Požadavky pro absolvování předmětu.

Studijní text pro předmět SOJ - PDF.

Syllabus for Assembly Language - PDF.

Popis instrukcí procesoru Intel CORE 2 DUO - A-M a N-Z.

Dokumentace překladače NASM verze 0.98 PDF.

Dokumentace překladače NASM verze 2.11 PDF.

Application Binary Interface 32 bits: PDF.

Application Binary Interface 64 bits: PDF.

FPU Tutorial (originál).

Calling convention: MAC OS X, Windows.

Doporučená literatura a seznam studentů:... viz EDISON