CS

 Useful links:

POLI's homepage


[back]

Strojově orientované jazyky


Coronovy prázniny

Požadavky pro absolvování předmětu.

Requirements for subject.

Studijní text pro předmět SOJ - PDF.

Syllabus for Assembly Language - PDF.

Intel64-IA32-SDM-Vol2-InstructionSetReference-AZ.pdf

Intel Software Developer's Manual Vol. 1. Basic Architecture.

Intel Software Developer's Manual Vol. 2. Instruction Set Reference A-Z.

Dokumentace překladače NASM verze 0.98 PDF.

Dokumentace překladače NASM verze 2.11 PDF.

Application Binary Interface 32 bits: PDF.

Application Binary Interface 64 bits: PDF.

FPU Tutorial (originál).

Calling convention: MAC OS X, Windows.

Doporučená literatura a seznam studentů:... viz EDISON