Služby akademické počítačové sítě TUONET

Ing. Petr Olivka

katedra informatiky, CIT

email: petr.olivka@vsb.cz


Hlavní zdroje informací

Hlavní stránky univerzity - http://www.vsb.cz

Hlavní stránky FEI - http://www.fei.vsb.cz

Univerzitní informační systém - http://edison.vsb.cz

Přístup k dokumentaci a obecným informacím - http://idoc.vsb.cz

Stránky s informacemi o uživatelích - http://uzivatel.vsb.cz

Helpdesk - http://idesk.vsb.cz


Pravidla provozu sítě TUONET

Základní pravidla provozu počítačové sítě TUONET jsou upravena směrnicí rektora. Mezi základní pravidla patří následující:


Osobní číslo

Každý uživatel počítačové sítě TUONET má automaticky přiděleno osobní čislo.

Studenti mají toto číslo uvedeno na své čipové kartě a v indexu.

Osobní číslo se skládá z prvních třech písmen přijmení a tří až čtyř číslic, např.:

   ABC1234

Osobní číslo slouží pro identifikaci v počítačových systémech.

Po dobu studia se nemění.

Pro správu uživatelů je využíván centrální server ldap.vsb.cz


Heslo


Elektronická pošta (e-mail)


Vybírání a odesílání elektronické pošty


Domovská WWW stránka


Přístup do počítačové sítě TUO-Net z internetu

Do sítě lze přistupovat přes protokol VPN (Virtual Private Network).

Další informace jsou uvedeny na http://uzivatel.vsb.cz/vpn.

Přístup je automaticky zřízen pro všechny, kdo ma jí platný účet.


Do sítě univerzity je možno také přistupovat přes WiFi (Wireless Fidelity).

Podrobnosti jsou na http://uzivatel.vsb.cz/wifi.

O spojový certifikát se žádá na http://ca.vsb.cz.

Pro přístup do internetu i na jiných VŠ je možné nastavit EDUROAM