VSB-TUO

poli homepageDo not adjust to the system. Adjust the system!

Architektury počítačů a paralelních systémů

Computer Architecture and Parallel Systems


Podmínky (denni st.) pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky.

Podmínky (komb. st.) pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky.

Requirements for the credit and the exam.

Organizační odkazy

Rozvrh učebny (schedule of lab) EB430.

Obsazenost cvičení na učebně EB430.

Jména počítačů na učebně EB430: pcfeib430-142-69.vsb.cz - pcfeib430-142-85.vsb.cz.

Study Materials

Podrobná osnova přednášek, literatura.

Study materials in English [ENG].

Assembler - study materials.

The Syllabus of laboratory exercises (ver. 20240312).

CUDA Technology CUDA - study materials and examples.

Program Examples

All source codes are on github.

Documentaion and Datasheets

User guide for FRDM-K64F frdm-k64f-usrguide.pfd.

K64 family reference manual k64-refman.pdf.

LCD controller ILI9341 ili9341.pdf.

Expander PCF8574 datasheet PCF8574.pdf.

Radio module SI4735 programming guide SI4735-PG.pdf.

EN50067 - RDS Standard EN50067.pdf.

Short selection of SI4735 and EN50067 SI-EN-SHORT.pdf.

Other Links

Megaprocessor

Home Computer 6205

Draw Line, Bresenham's line algoritm

Draw Circle, Bresenham's midpoint circle algorithm


Pár informací nad rámec osnovy předmětu - Cool TechnologyDesign by poli 2021