Mikrokontrolér PIC16F84A a vývojový kit PVKPRO

Materiály ke stažení

Technické listy Mikrokontroleru PIC 16F84A.

Schéma zapojení vývojového KITu PVK-PRO ve formátu PS.

Schéma zapojení vývojového KITu PVK-PRO ve formátu PNG.

Internetová stránka věnovaná procesorům PIC 16Fxx nebo její kopie.

Vývojové prostředí MPLAB

Výrobce mikrokontroleru PIC16F84A, firma Microchip dává na svých internetových stránkách k dispozici vývojové prostředí pro své mikrokontroléry MPLAB zdarma. V tomto IDE je integrován předkladač assembleru a jednoduchý simulátor.

Použití prostředí MPLAB pro účely výuky předmětu ARP je velmi snadné. Po stažení, instalaci a spuštění MPLAB IDE stačí provést tři následující kroky:

  1. Otevřít zdrojový ASM soubor přes menu File
  2. Nastavit typ procesoru na PIC16F84A v menu Configure/Select Device...
  3. Provést požadované změny ve zdrojovém kódu a přeložit. K tomu slouží volba menu Project/Quickbuild. Vytvoří se soubor s příponou HEX, který se přímo nahrává do mikrokontroléru.

Vývojový kit PVKPRO

Schéma zapojení vývojového kitu bylo uvedeno výše. Jde o velmi jednoduchou aplikaci mikrokontroléru PIC16F84 pro výukové účely. 4 segmentové LED zobrazovací jednotky, 8 samostatných LED diod a 8 tlačítek. Zapojení portu A a B je patrné ze schématu.

Pro nahrávání hotového programu do miktorkontroléru slouží program PVKPRO.EXE, který je součástí zdrojových kódů programů v balíčku arp_cvic.zip a je určen pro OS Windows. Je k dispozici i verze PVKPRO.LIN pro Linux.

Simulátor

Součástí vývojového prostředí MPLAB je jednoduchý simulátor. Jeho nevýhodou ale je, že veškeré vstupní a výstupní hodnoty vidí programátor jen v číselné podobě, což je pro první seznámení s mikrokontrolérem nedostačující.

Na katedře informatiky je proto v rámci DP vyvíjen simulátor, který v maximální možné míře odpovídá přímo vývojovému kitu PVKPRO. Vstupy a výstupy je sice možné i zde sledovat v číselné podobě, ale hlavní přínos pro programátory tkví v tom, že součástí simulátoru je i grafická simulace tlačítek, LED diod a segmentových zobrazovacích jednotek, jako tomu je na vývojovém kitu. Posluchači tak mají možnost seznamovat se s programováním mikrokontroléru PIC a hned vidět výsledky své práce.

Simulátor je dostupný na stránkách autora DP. Je vyvíjen v jazyce Java, proto je nutno pro jeho použití mít instalovánu podporu tohoto jazyka.