VSB-TUO

poli homepageDo not adjust to the system. Adjust the system!

OSY - požadavky pro absolvování předmětu

Kombinovaná forma studia 2021/22

Za zkoušku a zápočet může každý student obdržet maximálně 100 bodů. Ty budou rozděleny na 45 bodů za zápočet a 55 bodů za zkoušku.

Zkouška a zápočet

Požadavky na zápočet a zkoušku jsou shodné, jako pro denní formu studia.

Tématicky se mohou lišit úkoly posledního bloku cvičení - Free RTOS. Bude upřesněno včas během semestru. Důvodem je potřeba mít k dispozici odpovídající HW vybavení.Design by poli 2021